Преподаватели, монтажници, бармани и строители са най-търсените професии

Публикувано на пт, 25 сеп. 2020
320 четения

Преподаватели, бармани, сервитьори, готвачи, монтажници, строители и продавачи са сред най-търсените професии в региона, отчитат от бюрото по труда. Глад за кадри има и в сферата на добивната и преработващата промишленост, транспорта, както и работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и др.
2863 души са регистрираните безработни в края на август в Дирекция “Бюро по труда” – В. Търново. Те са с 86 по-малко спрямо юли, а в сравнение с юни са с 408 по-малко. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е с 1293 лица.
Равнището на безработица за региона на дирекцията е 6 % при средна за областта от 7 % и 7,5 на сто за страната. Безработицата в община В. Търново е 5 %, в община Елена 11 на сто, а в община Златарица традиционно е най-висока – близо 20 %.
През август са регистрирани нови 295 лица, както и 19 души от групите на търсещите работа – заети, учащи, и пенсионери. Същевременно 348 лица са започнали работа, като 82 % от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните на Агенцията по заетостта. Други 16 търсещи работа също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда.
В сравнение с август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни. Най-много са наетите в хотелиерството и ресторантьорството, както и в преработващата промишленост – 13 %, следвани от търговия, ремонт на автомобили – 11 %, строителството – 7 %, и др. През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 68 безработни от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на ОП “Развитие на човешките ресурси”.
1993 търсещи работа са участвали в изнесените групови форми за предоставяне на услуги като мобилно бюро по труда, срещи с трудови посредници и др. В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са придобили професионална квалификация 193 лица.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 313, като 70 % от тях са в частния сектор. Най-голям дял работни места са заявени в преработващата промишленост (33 %), хотелиерство и ресторантьорство (20 %), образование (15 %), търговия (10 %), административни и спомагателни дейности (7 %), хуманно здравеопазване (6 %) и др.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново