Представят във В. Търново процедурата „Патронажна грижа“ по ОПРЧР

Публикувано на чт, 24 ян. 2019
747 четения

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира представяне на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОПРЧР. Информационната кампания ще се проведе по график в градовете София, Велико Търново и Бургас.

В гр. Велико Търново информационният ден ще бъде на 28 януари 2019 г. (понеделник), от 10:30 до 14:00 часа в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ – В. Търново. Условията за кандидатстване и допустимите кандидати по схемата ще бъдат разяснени от експерти от Управляващият орган на ОПРЧР. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 28.02.2019 г.

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещения, както и за обучение на персонал. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.

Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват около 260 доставчици на социални услуги. По процедурата е допустимо и общо проектно предложение на група общини. Предоставянето на „Патронажна грижа“ трябва да стартира още през пролетта на 2019 г., а активното предоставяне на услугата да започне през летните месеци и есента на тази година.

Повече информация и всички документи за кандидатстване могат да се видят на сайта на ОПРЧР: http://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-2/, както и в  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e1c6f81-5bf4-4d16-9097-a6d54b0db2b6.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България

Светослав Стефанов

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново