Предлагат стартова помощ от 15 000 евро за малки стопанства

Публикувано на ср, 3 февр. 2016
1763 четения

Деян Дончев

Парите ще се дават на два транша, а заявленията
за подмярка 6.3 ще се приемат през април

Стартова помощ за малки стопанства предлага новата подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони и това ще бъде приоритетната дейност за подпомагане на земеделските стопани този година, съобщи Деян Дончев, шеф на Териториалния офис на НССЗ във Велико Търново. Според индикативния график, публикуван в края на 2015 г., приемът на заявленията се планира да започне от април 2016 г. Бизнес плановете по подмярката могат да се изготвят безплатно в Териториалния офис.
Все още не е публикувана наредбата за 6.3, но в Програмата са заложени изискванията за кандидатстване по стартовата помощ, каза Дончев. Те са: кандидатът да бъде регистриран като земеделски производител, стопанството му да има икономически производствен обем между 2000 и 8000 евро и фермерът да докаже с данъчна декларация минимален доход от земеделска дейност, който да бъде най-малко 33 процента от общия размер на доходите му. Ако кандидатът сега стартира бизнес, той може да подаде заявление за подпомагане през 2017 г.
По подмярка 6.3 земеделските стопани получават по 15 000 евро за пет години, които ще се изплащат на два транша, обясни Дончев. След като бъде одобрен бизнес планът, фермерът ще получи 10 000 евро. Останалите 5000 евро ще бъдат предоставени, след като бъде изпълнен бизнес планът в рамките на петгодишния период.

Кои са приоритетните сектори за финансиране?

Това са овощарството с развитието на трайни насаждения, зеленчукопроизводството и животновъдството, включително и пчеларството. Бонуси ще има, ако бизнесът се развива в планински райони, и кандидатът ще получи повече точки за програмата си. Но подробности по класиране на проектите ще има в предстоящата наредба за подмярка 6.3., която се очаква да бъде публикувана през март 2016 г.
Тази година малките стопанства имат и втора възможност да кандидатстват за инвестиции по тематичната подпрограма 4.1. За целта трябва да бъде направен втори бизнес план и фермерите могат да кандидатстват за закупуване на техника, създаване на нови трайни насаждения, напояване, животновъдство и оранжерии. Финансирането тук е 60 процента от направените инвестиционни разходи. Очаква се приемът на документи да започне тази есен. Бизнес плановете също могат да се изготвят безплатно в Териториалния офис. Заедно с това се подготвят и доклади, свързани с препоръки за опазване на околната среда и опасните условия на труд. Продължава и нашата услуга да осигуряваме почвен анализ на младите фермери и малките стопанства, който също е безплатен, допълни Дончев.Той посочи още, че и през тази година местната служба за съвети в земеделието ще стартира консултативни дни в общините на областта, на които ще разяснява новите мерки по Програма 2014-2020. През 2015 г. са проведени 42 такива срещи. Освен това експертите на офиса са изработили 44 бизнес плана, а най-големият интерес е бил за инвестиции в зеленчукопроизводството, трайните насаждения, пчеларството, млечното говедовъдство и овцевъдство. През 2015 г. през великотърновската служба са преминали 844 души, които са получили 3500 консултации. Това говори за нарасналия интерес на земеделските стопани, в сравнение с 2014 г., но пък сега има нови схеми за финансиране, коментира шефът на офиса.
През 2016 и 2017 г. продължа финансирането на одобрените проекти за старите полупазарни стопанства по мярка 141 на миналия програмен период. В продължение на пет години фермерите получават по 1500 евро. През тези две години земеделските производители ще получат своето четвърто и пето плащане по мярката, допълни Дончев.
Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново