Правят помощно стопанство с рибарници в Козаревец

Публикувано на пн, 20 ян. 2020
3344 четения

Помощно стопанство с рибарници “Попенец” предстои да бъде изградено в землището на лясковското село Козаревец. Инвеститор е “Аркус-Строй” ЕАД. Проектът предвижда разширение на съществуващите водни площи, с цел достигане на обща площ около 134 дка, съответно – Рибарник 1, който ще е около 71 дка и Рибарник 2 – около 63 дка. Предвижда се изграждане и на база за стопанисване и поддържане на рибарниците с площ около 10 дка. Обектите ще бъдат разположени в меандрите по десния бряг на р. Янтра, а водоснабдяването им ще се осъществява предимно от високите подпочвени води.
Рибарници “Попенец” ще бъдат стопанисвани с цел използването им за спортен риболов, като за целта ще бъдат зарибени с различни видове риба – шаран, толстолоб, бял амур, лин, европейски сом, каракуда, есетра, американски сом, в т.ч. и албиноси и цветен шаран и др. Инвестиционното предложение предвижда единствено доизграждането на рибарниците, риборазвъждане на различни видове аквакултури и изграждане на помощно стопанство. Проектът е съгласуван с Басейнова дирекция – Плевен, като подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) в Регионалната екоинспекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново