Правят пъстървово стопанство в Къпиново и ферма за щастливи кокошки в Полски Тръмбеш

Публикувано на ср, 12 Сеп. 2018
919 четения

Ферма за пъстърва предстои да бъде изградена в землището на търновското село Къпиново. Инвестицията е на “Аква Проджект 2020” ЕООД, която вече е подала уведомления в Община В. Търново и Регионалната екоинспекция.
Стопанството ще е в местността Лъката и ще е с площ от 5499 кв.м, където се предвижда интензивно отглеждане на риба и последваща продажба на готовата продукция. Освен стопанска постройка, ще бъдат изградени няколко производствени басейни, необходими за отглеждане на пъстървата. Рибовъдното стопанство ще разполага с достатъчно мощности за размножаване и отглеждане на зарибителен материал и пъстървата. Имотът, където ще бъде изграден обектът, не е електрифициран и за това ще бъде използвана соларна система. За нуждите на фермата е необходимо водовземане от р. Веселина, като дебитът на тръбопровода ще е 35 л/сек. и вече е съгласуван с Басейнова дирекция – Дунавски район. Общината е издала разрешение за частично изменение на подробен устройствен план в землището на Къпиново.
Сред инвестиционните проекти в региона е предложението на фирма за производство на технологично оборудване за животновъдството, която ще прави птицеферма в Полски Тръмбеш. Предложението е на “Първи май” АД, които ще направят стопанство за подово отглеждане на стокови носачки по биологичен начин с капацитет 500 животни. Животните ще се отглеждат свободно в двор с площ около 2000 кв.м.
Имотът, където ще бъде изградена птицефермата, е собственост на фирмата, която има завод за производство на селскостопанска техника. Стопанският обект ще се обособи в част от него.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново