Правят одит за безопасността на Северния пътен възел “Трапезица”

Публикувано на ср, 8 сеп. 2021
423 четения

Одит на пътна безопасност предстои да бъде направен на идейния проект на Северния пътен възел “Трапезица”, планиран да бъде изграден във В. Търново. Целта е да се направи подробна систематична проверка за техническата безопасност на инфраструктурния обект, като в одита ще бъдат посочени проектните елементи, които могат да се окажат критични за безопасността на движение и ще бъдат набелязани потенциално опасните участъци, както и мерките за тяхното обезопасяване. Одитът на пътната безопасност се базира на Директивата на ЕС 96/2008 на Европейския парламент и на Съвета за повишаване на безопасността по пътищата.
С изграждането на пътния възел, за който от години се говори, ще бъде създадена пряка транспортна връзка между път I-5 и III-514, с което ще се ограничи преминаването на транзитния транспортен поток през В. Търново. Очаква се това да повиши и нивото на пътна безопасност.
Както “Янтра ДНЕС” писа, връзката на път I-5 с III-514 е решена като триклонен огледален образ на пътен възел – тип “тромпет”. Първото направление (пътна връзка 1) ще бъде в посока път I-5 (Русе) – път III-514 и ще представлява продължение на ул. “Дервеня”, която ще се свърже с път III-514 посредством пътно кръстовище и ще премости съществуващата железопътна линия “Г. Оряховица – Ст. Загора” и първокласния път I-5.
Второто направление (пътна връзка 2) ще бъде в посока път I-5 (В. Търново) – път III-514, като също ще премоства железопътната линия “Г. Оряховица – Ст. Загора”. Третото направление (пътна връзка 3) ще бъде в посока път III-514 – път I-5 (Русе), като посредством ускорителен шлюз ще се влива в път I-5. Ускорителният шлюз ще граничи с железопътната линия “Г. Оряховица – Ст. Загора”. Четвъртото направление (пътна връзка 4) ще бъде в посока път III-514 – път I-5 (В. Търново) и ще премоства съществуващата железопътна линия “Г. Оряховица – Ст. Загора” и първокласния път I-5, вливайки се в него.
За изготвянето на одита за пътна безопасност от Агенция “Пътна инфраструктура” са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител. Процедурата е пусната заедно с изготвянето на одит на пътен възел на АМ “Хемус” при пресичането с път VAR2021(/I-2/-Игнатиево)”, който вече е на фаза технически проект. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 5800 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 14 октомври, след което ще бъдат отворени ценовите предложения.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново