Правят инженерно-геоложко проучване на територията на Старото военно училище

Публикувано на пн, 27 ян. 2020
623 четения

В напреднал етап е процедурата по съгласуване на идейния проект за изграждането на Експозиционен център във В. Търново. Сградата, заедно с прилежащата ѝ инфраструктура и заобикаляща среда, ще постави реалното създаване на новия градски център. Вече е издадена виза за проектиране, която е отнесена за съгласуване в Министерство на културата, уточниха от Общината. Едновременно с това са разработени и подробни технически изисквания за последващата фаза на проектиране на сградата. Стартирали са процедури за изместване на съществуващите кабелни трасета. Извършват се и инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, необходимо преди започване на строителството.
Новият градски център на В. Търново беше обект на международен архитектурен конкурс, съчетаващ идеен проект за първата сграда – Експозиционен център, както и градоустройствена концепция за цялата територия на Старото военно училище. Той се проведе през 2018 г. Жалбите срещу класирането на участнциите бяха оставени без уважение последователно от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
Фазата на строителството е предшествана от редица процедури и съгласувания с различни институции. Преди да пристъпи към директното договаряне за изработване на инвестиционен проект, Общината продължи с изготвяне на подробен устройствен план и план за регулация и застрояване за проектния имот. Те са съгласувани от Министерството на културата, заедно с работния устройствен план. Към него са приложени актуална фотодокументация и фотомонтажи, илюстриращи бъдещата сграда и заобикалящата я среда. След това преписката бе приета на Експертния съвет за устройство на територията и е одобрена от кмета на Общината.
След приключването им предстои директно договаряне за изработване на инвестиционен проект със спечелилия първо място – архитект Клаудио Нарди. При договаряне ще бъде сключен договор с победителя. Ако обаче не бъде постигната договорка между страните, ще се пристъпи към избиране на друг изпълнител за изработване на инвестиционния проект или инженеринг, съобразно Закона за обществените поръчки.
Експозиционният център е включен в проект “Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище”, който е част от одобрената Инвестиционна програма на Община В. Търново по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма “Региони в растеж”. Прогнозната стойност на безвъзмездната финансова подкрепа е малко над 7 млн. лв. При одобрение от страна на Управляващия орган на европейската програма ще бъде сключен договор, след който срокът за изпълнение е 36 месеца.

Весела Байчева

loading...
Пътни строежи - Велико Търново