Ползваме данъчно облекчение при ремонт на дома

Публикувано на чт, 7 ян. 2021
7170 четения

От 1 януари т.г. хората, решили да направят ремонт на дома си, могат да ползват данъчни облекчения. Те ще се дават само за парите, дадени за труд на майсторите. За тази цел, ако са фирма, трябва да издадат документ за цената на положения труд. Ако са физически лица, в декларацията ще трябва да присъстват само техните данни. Към самата данъчна декларация не се прилагат такива документи, но подаващият я трябва да ги пази и представи при проверка от страна на НАП.
Размерът на облекчението е до 2000 лв., като едно от условията е данъчно задълженото лице да е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот. Жилището не трябва да е включено в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон. Също така собственикът на имота и лицето, извършило ремонта, не трябва да са свързани лица.
При съсобственост на жилището отделните притежатели също могат да се възползвта от облекчението, като си поделят сумата и всеки декларира своята част, но пак общата стойност не трябва да надхвърля максимума от 2000 лв. Той се приспада от данъчната основа при попълване на декларацията.
Важно е да се знае, че сумата може да се приспадне, когато се декларират доходите за 2021 г., тоест ще може да се впише в декларацията през 2022 г. Ако някой, който е ремонтирал жилището си през изминалата година притежава необходимите документи и отговаря на условията, също може да се възползва от тази възможност.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново