По заплати област В. Търново се нареди до Ямбол и Добрич

Публикувано на пт, 29 Ное. 2019
3026 четения

990 лв. е средната брутна месечна работна заплата за септември във Великотърновска област, отчитат от Териториалното статистическо бюро. През юли средното възнаграждение е било 971 лв., а през август – 961 лв. Данните показват, че през третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в областта е 974 лв. и е с 15 лв. по-ниска спрямо предходното, както и с 275 лв. по-ниска от средната за страната от 1249 лв. Това нарежда областта на 15-о място в сравнение с останалите региони у нас, редом до Ямбол и Добрич. Преди област В. Търново се нареждат дори Търговище, Ловеч и Шумен.
Според информация на Института за пазарна икономика В. Търново е с рекордна заетост от над 80 % за хората между 15 и 64 г. Като се има предвид, че в областния град възнагражденията са по-високи от тези в съседните общини, на практика се оказва, че тук работят най-много хора, които получават ниски заплати. Най-високо средно възнаграждание получават работещите в София – 1704 лв., Загора – 1165 лв., и Варна – 1162 лв. Най-малко пари получават хората във Видин – 810 лв.
В областта най-голямо намаление на средната работна заплата през третото тримесечие спрямо предходното – с 8 %, е регистрирано при операциите с недвижими имоти, а най-голямо увеличение има в добивната промишленост – над 11 %. През третото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в областта нараства с 10 % спрямо третото тримесечие на 2018 г., като с най-високи заплати са наетите в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 1388 лв., и финансови и застрахователни дейности – 1264 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били работещите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 637 лв., и култура, спорт и развлечения – 745 лв. От статистиката отчитат, че спрямо същия период на м.г. средната заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11 %, а в частния – с 10 на сто.
Данните показват още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември са 67 400 души. От тях 68 % работят в частния сектор. Най-голямо намаление на работната сила през периода се наблюдава в сферата на хотелиерство и ресторантьорство – с 8 %, а най-голямо увеличение има в строителството и операциите с недвижими имоти – близо 6 %. Най-много са наетите в преработващата промишленост и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – съответно 27 % и 15 %.
В края на септември 2019 г. в сравнение със същия период на м.г. работещите намаляват с 1200 души – основно в преработващата промишленост, а най-голямо увеличение има в строителството. В процентно изражение намалението е най-значително в добивната промишленост – близо 12 %, както и в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 11 на сто. Най-голямо увеличение е регистрирано в сферата на професионалните дейности и научни изследвания – над 21 %.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново