Отново търсят кой да направи кръговото на Беляковско шосе

Публикувано на пт, 13 ян. 2023
1321 четения

Строителната фирма, която беше избрана да направи кръговото кръстовище на Беляковско шосе, се е отказала от изпълнението на възложената поръчка. Изграждането на съоръжението беше възложено на ДЗЗД “Търново 2019” – гр. Варна, в което влизат фирмите “Пътища и мостове” ЕООД и “Инжконсултпроект” ООД. Договорът с Община В. Търново беше подписан още през 2020 г., а предложената от дружеството цена бе 674 217 лв. без ДДС или 809 060 лв. с ДДС. Заради драстичното поскъпване на цените на строителните материали от фирмата изпълнител се отказват от изпълнението на обекта, а договорът е прекратен по взаимно съгласие, уточниха от Общината. Това наложи обявяването на пазарни консултации със строителни фирми, които да дадат информация за актуалната пазарна цена за изпълнение на кръстовището. То ще бъде изградено между улиците “Беляковско шосе”, бул. “България”, ул. “Полтава”, ул. “Освобождение” и ул. “Краков”. Целта е да се подобри движението в участъка, тъй като сегашното състояние на кръстовището не позволява подобряване на ефективността на организацията на движение.
Кръстовището няма да е типично кръгово, тъй като ще запазва предимството на движещите се по бул. “България”. Основните промени, които са заложени в проекта, са изграждане на две светофарни уредби, с които ще се осигури за излизащите от ул. “Полтава” на бул. “България” зона за преплитане. Заложени са също обособяване на триъгълни острови с бордюри между бул. “България” и всички прилежащи и улици за разделяне на автомобилните потоци. В проекта е включено регламентирането на зони за паркиране с 41 паркоместа чрез отделянето им от активното движение, както и запазване на съществуващите пешеходни пътеки и допълването им с нови такива. За осъществяване на горните промени се налага и промяна на геометрията на сегашното кръстовище с “изтегляне” в югозападна посока.
Кръстовището ще бъде централно контролирано от системата за управление и контрол на трафика, която ще предостави селективно предимство на превозните средства на обществения транспорт по линии 2, 4, 5, 9, 40 и 110 на градския транспорт. По този начин ще се подобри пропускливостта на кръстовищата и ще се осигури предимство на превозните средства на градския транспорт чрез автоматизирано “умно” управление на светофарите.
Срокът за подаване на офертите е 19 януари. След това ще бъде обявена нова обществена поръчка за избор на изпълнител. За осигуряването на допълнителни средства за въпросното кръстовище ще трябва и решение на Великотърновски общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново