Отново търсят изпълнител за смяна на водопроводите в Долна Оряховица

Публикувано на вт, 23 Ное. 2021
162 четения

След близо година забавяне проектът за доизграждане на канализацията в Долна Оряховица отново стартира. Процедурата за избор на изпълнител беше започната в края на миналата година, след като от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри проект на Община Горна Оряховица за разширяване на канализацията в Долна Оряховица. За целта бяха осигурени 2,7 млн. лв., които са достатъчни за покриване на 80 % от територията на града, което значително ще подобри качеството на живот на жителите. По обявената обществена поръчка бяха подадени оферти от три фирми – “Раховец Архитектура и строителство”, “Енел строй” и “Надежда – Надежда Христова”. Офертите обаче бяха оценени като неподходящи и процедурата беше прекратена. Съответно решението за това беше обжалвано от “Раховец Архитектура и строителство” в Комисията за защита на конкуренцията. Държавният регулатор се произнесе в полза на Община Горна Оряховица, след което казусът продължи в съда. В крайна сметка решението на магистратите е в полза на Общината и съответно процедурата стартира отново, но този път е чрез договаряне без предварително обявление и с изпращане на покана към фирма “Старс” ЕООД – Велико Търново. В мотивите си възложителят е посочил, че настоящото възлагане попада в хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и дава възможност за провеждане на договаряне без предварително обявление.
5592 метра е общата дължина на предвидената за изграждане канализация в Долна Оряховица. Дейностите ще бъдат осъществени на три етапа. Канализацията ще се полага по оста на действащата улична регулация. За ревизия се предвиждат стандартни, кръгли ревизионни шахти и сглобяеми стоманобетонови елементи, покрити с чугунен капак, изравнени с уличната настилка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново