Остават 3 дни за подаване на корпоративните декларации

Публикувано на пт, 28 Мар. 2014
1034 четения

6757 годишни декларации за облагане с данък печалба са подадени в НАП В. Търново, от които 4007 по електронен път, подписани с електронен подпис. Очаква се да постъпят още около 3000 декларации до изтичането на срока на 31 март.
За облагане доходите на гражданите в териториалната данъчна дирекция са депозирани 5022 декларации, от тях 597 са електронни.
31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1 % отстъпка от дължимия годишен данък печалба, но не повече от 1000 лв. За да се ползва тази отстъпка, данъкът трябва да бъде внесен в оставащите три работни дена. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета или с пощенски запис, както и чрез интернет.
През т.г. всички фирми, които са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим, или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива, както и ако са извършили скрито разпределение на печалбата, са длъжни да попълнят и подадат приложение 4 от декларацията, напомнят от НАП.
И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става по служебен път.
Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново