Омбудсманът препоръча да не се увеличава цената на водата

Публикувано на чт, 8 Дек. 2022
192 четения

Омбудсманът Диана Ковачева отправи препоръка да не бъде повишавана цената на ВиК услугата, предоставяна от 13 дружества, включително и “ВиК Йовковци” ООД. Това становище е изпратено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2023 г.
В момента цената на водата за абонатите на “ВиК Йовковци” ООД е 3,46 лв. с ДДС. Ако предложението за поскъпване на водата бъде одобрено, от догодина цената за битовите потребители ще е 3,70 лв./куб.м с ДДС. От дружеството посочват, че цените на ВиК услугите за битовите и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социална поносимост 5,10 лв. с ДДС.
По-високи цени предлагат и дружествата в Смолян, Русе, Ямбол, Стара Загора, Плевен, Варна, Монтана и др. Според проф. Ковачева увеличението на цените е в нарушение на принципите, от които следва да се ръководи по закон КЕВР, а именно – осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до ВиК услуги, защита интересите на потребителите, икономическата обоснованост на цените на водата и отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.
Според нея за гражданите става все по-непосилно да погасяват нарастващите сметки за вода в условията на кризи (икономическа, политическа, финансова, постковид) и при огромна инфлация – годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17,6 %.
“Оценявам, че действията на КЕВР са съобразени с нормативните разпоредби, но през годините многократно подчертавах, че загубите на вода по водоснабдителната мрежа са една от основните причини за преминаването към режим на водата в стотици населени места в страната”, посочва общественият защитник.
Проф. Ковачева допълва още, че от Сравнителния анализ на КЕВР за ВиК сектора за 2021 г., съгласно които за 16 от 19-те ВиК оператора с одобрени бизнес планове за настоящия регулаторен период, оценката на КЕВР за показател “общи загуби на вода” е “пълно неизпълнение”. В становището си Ковачева обръща внимание и на социалната поносимост на цената на водата за 2023 г. и посочва, че КЕВР не е публикувала данните, използвани за изчисляването ѝ – средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2021 г.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново