Огнян Стоянов: „Договорът за сметосъбиране в Горна Оряховица приключва след 3 дни. Нов не е подписан“

Публикувано на чт, 7 Февр. 2019
990 четения

„Дали Община Горна Оряховица е на път да влезе в сериозна криза със сметосъбирането и сметоизвозването? Съществува риск за здравето на хората и замърсяване на околната среда на територията на общината в градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и 12 населени места. Кметът не съумя да организира навреме провеждането на обществените поръчки и избора на нов изпълнител на тези дейности. Същевременно настоящият договор приключва на 11 февруари 2019 г. Какво ще стане с отпадъците след тази дата?“ Това попита председателят на БСП-Горна Оряховица и общински съветник Огнян Стоянов.

Община Горна Оряховица е обявила три процедури по ЗОП, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности. Без ясна причина по две от поръчките не са избрани победители, макар че отдавна е приключил срокът за подаване на оферти. Вместо това Общината прибягва до процедура за пряко договаряне с настоящия изпълнител на дейността.

На 1 ноември 2018 г. е открита първата процедура по ЗОП – за обслужване на град Долна Оряховица и 12 села. Ориентировъчното, индикативно годишно количество отпадъци, които се очаква да попадат в обхвата на тази обществена поръчка за една година е около 5 000 тона. Цялата стойност на поръчката е 2,92 млн.лв. без ДДС.

На 11 декември 2018г. със заповед на кмета на Общината е назначена комисия, която да извърши подбор на участниците в процедурата. Подбрани са две фирми, но не са разгледани ценовите предложения и все още няма протокол за разглеждането им. „От тази дата досега са изминали 36 работни дни. По каква причина все още няма обявен победител в поръчката. Има ли срок, в който комисията трябва да приключи работа и да обяви кой е спечелил поръчката?“, попита Огнян Стоянов по време на редовната сесия на Общинския съвет.

На 13 декември 2018 г. е обявена и втора поръчка – за сметосъбиране и сметоизвозване в град Горна Оряховица. Нейната стойност е 3,33 млн.лв. без ДДС, като се очаква годишно да бъдат събрани около 7000 тона отпадъци. Подадените оферти по тази поръчка не са разгледани. В „Профила на купувача“ в сайта на Общината липсва информация дали е назначена комисия и дали тя е провеждала заседания.

На 25 януари 2019г е стартирала и трета процедура по ЗОП, отново за сметосъбиране и сметоизвозване, като тя е чрез пряко договаряне без предварително обявление. Стойността й е 264 000 лева без ДДС. За нея общината се позовава на член 79 от ЗОП за възникнали изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими събития, притиснали възложителя. Не става ясно кои са тези обстоятелства. По смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП това са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, както и други, които непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда и за обществения ред, като могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.

„Кои са тези обстоятелства? Има ли риск за здравето на хората?“, попита Огнян Стоянов.

Едва на 25 януари 2019 г. стартира и процедура за покупка на техника за миене, метене и снегопочистване на територията на Община Горна Оряховица. Очевидно е, че тази обществена поръчка също няма да бъде договорена навреме. В такъв случай основателен е въпросът кой ще мие улиците и ще мете след 11 февруари 2019г., когато изтича настоящият договор. Защо стартът на тази процедура се отложи толкова дълго, след като разрешението на Общинския съвет за заем за закупуването на техника е от началото на декември 2018г.?

Съветниците от БСП предлагат всички комунални дейности на територията на община Горна Оряховица да се извършват от общинско предприятие. Предложението не беше допуснато за разглеждане в Общинския съвет. Местният парламент отхвърли и възможността жителите на общината да кажат чрез референдум мнението си – подкрепят ли дейността да се дава на частна фирма или искат създаването на общинско предприятие.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново