Обявиха преференции за работодатели при наемане на безработни

Публикувано на ср, 13 Февр. 2019
285 четения

Бюрата по труда започнаха приема на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение. Свободен финансов ресурс има и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. Работодателите могат да кандидатстват за държавно финансиране при разкриване на работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда – младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, продължително безработни лица, майки с деца до 5 години, безработни без квалификация и др.

И тази година програмите и мерките предлагат различни възможности със средства от държавния бюджет да се осигури заетост на пълно или непълно работно време, за стажуване, чиракуване или обучение, за зелени работни места и др. Продължителността по отделните преференции варира от 3 до 24 месеца, а размерът на субсидията по всяка от тях също е различен, посочват от Дирекция „Бюро по труда“ – В. Търново. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разгледат и оценят подадените заявки от работодателите, като крайния срок за кандидатстване е 20 февруари. След разглеждане на заявленията ще бъдат одобрени работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново