Обучаваха съветници за общинските планове за развитие през 2014-2020 г.

Публикувано на ср, 19 юни 2013
245 четения

Председателите на общински съвети и общински съветници от цялата страна преминаха обучение във връзка с предстоящата изработка на общинските планове за развитие. Това съобщи Илиян Маринов, председател на местния парламент в Стражица и член на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС). Обучението под формата на практическа конференция на тема “Подготовка, финансово осигуряване и приемане на общинските планове за развитие 2014-2020” се е провело в Черноморец.
“Форумът е много актуален, тъй като съвсем наскоро бяха приети областните стратегии за развитие в страната, а общинските планове за развитие следва да се приемат до края на тази година. Експерти от МРРБ ни запознаха със законодателната рамка на процеса по стратегическо планиране, със стратегическите документи на национално и регионално ниво: националната програма “България 2020”, регионалните планове за развитие, областните стратегии и общинските планове за развитие и др.”, съобщи Маринов. При разработването на плановете следва да се подготви анализ на социално-икономическото развитие на съответната община, SW – анализ на силните и слабите страни, целите и приоритетите за периода 2014-2020, програма за реализация на ОПР.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново