Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото шестмесечие

Публикувано на пн, 21 сеп. 2020
1169 четения

Общинските дружества във В. Търново отчитат сериозна загуба за първото шестмесечие на годината. Обобщеният консолидиран финансов резултат от дейността им е отрицателен и е в размер на 449 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 85 000 лв., показва отчетът на местната администрация.
Само четири от деветте дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, са реализирали печалба в размер на 57 000 лв. Най-голяма е на Центъра за психично здраве 45 000 лв., следван от Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” – 10 000 лв., Центъра за кожно-венерически заболявания – 1000 лв. и Медицинския център за спортна медицина и рехабилитация – 1000 лв.
Останалите пет общински дружества отчитат загуба от 506 000 лв. За сравнение за същия период на 2019 г. с отрицателен резултат е било само едно дръжество. Най-голяма загуба има Комплексният онкологичен център – 374 000 лв., “Царевград Търнов” – 94 000 лв., Организация на движението, паркинги и гаражи също отчита загуба в размер на 26 000 лв. Общинската фирма “Обредни дейности” отчита загуби от 9000 лв., а “Инвестстрой-92” – 3000 лв.
От местната администрация посочват, че влияние върху финансовото състояние на общинските дружества оказва и кризата с COVID-19 както върху приходите, така и върху разходите.
Относно медицинските търговски дружества влияние оказва и начинът на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването, което е по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи от клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново