Общински съветници питат: Какво е състоянието на депото за строителни отпадъци в Леденик

Публикувано на пн, 26 апр. 2021
342 четения

Проблемът с разрастването на депото за строителни отпадъци в Леденик влиза в дневния ред на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет. Темата повдигат съветниците от “Демократична България – Обединение” с внесеното до Даниел Панов питане относно състоянието на депото. В него са включени 10 въпроса, свързани с това през коя година е открита площадката и кога е била затворена, какъв е статутът на депото и неговият капацитет и има ли заложени ясни критерии кога ще приключи депонирането на отпадъци в района. Сред най-важните въпроси са с колко кубически метра се е увеличило депото за последните 10 г., има ли оценка за степента на опасност от свличане на отпадъците, правени ли са проучвания от експерти – сеизмични, геоложки, хидроложки, както и има ли оценка на риска от бедствия.
През февруари се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план с цел изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в Леденик. Тогава кметът на селото Антон Кръстев заяви, че проблемът с депото е сериозен и спешно трябва да бъде намерено решение, преди да се стигне до екологичен проблем, за което е информирал Общината още през 2016 г.
“Обсъждането на градоустройствените процедури постави много въпроси – за състоянието на депото, мерките за стопанисване и безопасност, които Общината предприема и т.н., но нямаше служител от ръководството на администрацията, който да даде точен отговор. Освен това състоянието на общинското депо за строителни отпадъци в Леденик от дълго време е язва и проблем за жителите на селото, който през годините не само че не се решава, но и се задълбочава. Размерите му са нараснали в пъти за последното десетилетие, което е видно от сателитните карти през годините”, посочват общинските съветници от “Демократична България”. Допълват, че река Янтра се намира на 250 метра южно от депото, а източно от него се е образувал водоем с площ около 7 дка и дълбочина между 5 и 10 м. “Този водоем е само едно от трите дълбоки дерета, попаднали в рамките на незаконното разширение на депото, като само едното от тях все още не е запълнено. Тези факти никъде не фигурират в проекта, който беше представен на обществено обсъждане”, посочват още от групата на “Демократична България – Обединение”. За това настояват Общината да направи детайлна оценка на риска и последствията от евентуално свличане на част от депонираните строителни отпадъци към река Янтра. Последният въпрос е свързан с това какви превантивни действия са предприети от страна на администрацията.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново