Община Велико Търново продължава грижата за рискови групи в условията на пандемия

Публикувано на сб, 11 сеп. 2021
174 четения

Вече четири месеца Община Велико Търново изпълнява успешно Проект „Патронажна грижа+”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът, стартирал през месец май, се реализира в две направления: „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Съгласно заложените по проекта цели са назначени общо 62 лица за 12-месечен период от стартирането на услугите.

В рамките на Направление 1 „Патронажна грижа“ е осигурена заетост на 27 лица. Те се грижат и помагат на 168 жители от 16 населени места в общината чрез предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда. Потребителите са възрастни хора и лица с увреждания, живеещи във В. Търново, Килифарево, Дебелец, Плаково, Вонеща вода, Пъровци, Присово, Церова кория, Миндя, Арбанаси, Никюп, Леденик, Ново село, Русаля, Хотница и Емен.

По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, до момента по проекта е назначен допълнителен персонал от общо 35 души. От тях 24 са длъжност „Хигиенист“, а 11 – на длъжност „Санитар“ в 17 от социалните услуги, делегирана от държавата дейност, които се предоставят и управляват от Община Велико Търново.

Ключов приоритет за Община Велико Търново продължава да бъде осигуряването на трудова заетост на лица в неравностойно положение, включително и на хората с увреждания. От 35-те служители, назначени по Направление 2 на проекта, 18 са потребители на социални услуги, а 16 от тях са хора с трайни увреждания. Предвид спазването на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 12 от лицата работят на 4-часов работен ден.

Дейностите по Проект „Патронажна грижа+ в Община Велико Търново“ ще се реализират до 5 май 2022 г. При необходимост в социалните услуги ще продължи назначаването на допълнителен персонал по проекта.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново