Община Велико Търново планира да тегли нов кредит

Публикувано на вт, 23 февр. 2021
249 четения

Община В. Търново планира да изтегли нов краткосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми. Максималният размер на дълга е 4 млн. лв. при 2,5 % лихва, като заемът ще бъде обезпечаван с бъдещи постъпления на средства от Управляващия орган и/или собствени приходи.
През февруари миналата година Великотърновски общински съвет одобри предложението за поемане на дълг за финансиране на разходи по европейските проекти на стойност 3 млн. лв. Средствата бяха за авансово финансиране на разходите по проектите. За 2021 г. са предвидени усвоявания в размер на 1 млн. лв. и плащания по главница в размер 1,7 млн.лв., както и дължимите лихви.
В края на октомври беше подписан друг договор за заем във връзка с реализацията на проекта за реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание”, като инвестиционният кредит е в размер на 730 941 лв., както и за разширяване на Мултимедийния посетителски център “Царевград Търнов”, за което е сключен договор за кредит от 853 821 лв. Средствата са от “Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър финансов инструмент на “Фонд за градско развитие за Северна България”, който е част от ОП “Региони в растеж”.
Предложението за тегленето на новия кредит предстои да бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет тази седмица.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново