Община Велико Търново иска от държавата терен за изграждане на нова детска градина

Публикувано на пн, 19 апр. 2021
2190 четения

Нова детска градина планира да построи Община Велико Търново на територията на бившето Сержантско училище. За целта обаче първо трябва да бъде придобит теренът от 29 300 кв. м, който в момента е неизползваем. На предстоящото заседание на местния парламент ще бъде разгледано предложението за иницииране на процедури за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на терена от страна на държавата към Общината.
Недвижимият имот е разположен между две застроени части (от запад и от изток) на урбанизираната територия на Велико Търново в района на бившето Сержантско училище и жк “Картала”. От юг имотът граничи непосредствено с улична регулация и реално представлява новоурбанизирана територия, включително и съгласно предвижданията на влезлия в сила Общ устройствен план на Велико Търново. В момента теренът, който е с начин на трайно ползване – пасище, е в лошо състояние, занемарен, обрасъл с растителност и негоден за земеделско производство.
“Жк “Картала” на гр. Велико Търново е оформен в последните 40 г. като предпочитано място за живеене на предимно млади семейства. Кварталът продължава да се разраства и населва с нови обитатели, като един от най-големите му недостатъци е липсата на детско заведение, обслужващо живеещите. Ето защо Община Велико Търново възнамерява да отговори на обществените очаквания, като изгради в собствения си имот детска градина, която да задоволи нуждите на младите семейства, населяващи района”, се посочва в предложението на местната администрация. На този етап е извършено предварително прединвестиционно проучване относно устройването на имота, възможността за транспортен достъп, организирането на територията с осигурено паркиране, като капацитетът на бъдещата детска градина е 120 места. Предложението на администрацията предстои да бъде гласувано на заседанието на Великотърновски общински съвет в края на месеца.
Новата детска градина в кв. “Картала” ще бъде изградена със средства по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство на образованието и науката. Сумата, необходима за тази цел, е 2 971 600 лв. Предвижда се в градината да бъдат обособени пет групи, подобно на “Шареният замък” в кв. “Зона В”, която предстои да бъде завършена, тъй като кварталът е единственият в града, в който няма детска градина.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново