Община В. Търново чака становище от МОСВ за водоподаването в Ресен

Публикувано на вт, 7 сеп. 2021
274 четения

Община В. Търново е изпратила писмо до Министерство на околната среда и водите относно проблема с водоподаването в село Ресен. Писмото е внесено чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци”. В него е посочено, че единственият вариант за окончателно решаване на проблема на безводието и режимите на водоподаване за питейно-битови нужди е включването на селото към магистралния водопровод, захранващ населените места с питейна вода от язовир “Йовковци”.
В момента село Ресен е на режим, като водата се подава от 06,00 до 10,00 ч. и от 17,00 до 22,00 ч. Най-голямото село в общината е водоснабдено от стар дренаж с две крила, разположен северно от селото, в непосредствена близост до р. Росица. От този дренаж водата постъпва гравитачно в съществуващ черпателен водоем, построен на левия бряг на реката. В първите години той е давал 18 л/сек., но впоследствие дебитът му силно намалява. Причината за това, освен засушаването, е и преустановеното подаване на вода по необлицован напоителен канал, минаващ в близост до селото и подхранващ подземните води. През 2010 г. за осигуряване на допълнителни водни количества към водоснабдяването на селото е включена и водата от съществуващ шахтов кладенец и помпена станция, намираща се в двора на опитната станция на Ресен. В началото нивото на водния стълб в кладенеца е било около 5 м, а понастоящем 0,8 м и работен воден стълб 0,6 м, като водното количество се изчерпва за 10 минути от помпа с дебит 4 л/сек., посочват от Общината. Оттам уточнват, че през 2013 г. към водоразпределителната мрежа на селото са подавани около 220 хил. куб. м/год., а сега вече е около 130 хил. куб.м/год. Очертава се недостиг на подаваната питейна вода от около 90 хил. куб.м/год.
На разстояние между 6 км и 10 км до Ресен преминава магистрален водопровод, захранващ населени места с питейна вода от язовир “Йовковци”, от който би могло да се изгради водопроводно отклонение към селото. В тази връзка е и искането на Община В. Търново МОСВ да се произнесе относно възможността за осигуряване на вода от язовир “Йовковци” за допълнително водоснабдяване на селото в размер на 90 хил. куб. м/год.
Миналата година жителите на Ресен изпратиха писмо до тогавашния регионален министър Петя Аврамова с искане за спешни мерки за решаване на проблема. Към писмото имаше и подписка, подкрепена от 630 души. Въпреки че проблемът е от години, решение досега не е намерено, а жителите на селото продължават да страдат от липсата на питейна вода.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново