Община В. Търново с инвестиционна програма за 61 млн. лв.

Публикувано на пт, 28 апр. 2023
1141 четения

Съветници я определиха като нереална

Приемането на разчетите за приходите и разходите на инвестиционната програма за 2023 г. отново разпалиха страстите във Великотърновски общински съвет. От опозицията ги определиха като “квази” бюджет и виртуална инвестиционна програма. В цифри инвестиционната програма за тази година е разчетена на 61,3 млн. лв. От тях целевата субсидия от държавния бюджет е 4 млн. лв. Размерът на собствените бюджетни средства е 3,6 млн. лв. Очакваният приход от приватизация е 974 781 лв., а преходният остатък от целеви трансфери от централния бюджет възлиза на близо 8 млн. лв.
23,9 млн. лв. са парите по проектите, финансирани от европейските програми, които бяха започнати в предишни години, но все още не са приключили. Такива са например проектът за интегриран градски транспорт, както и за трансгранична свързаност.
На 19,4 млн. лв. възлизат обектите, включени в инвестиционната програма, които попадат в графата “Други извънбюджетни средства” и на практика за тях средства не са осигурени. Практиката показва, че в тази графа попадат редица обекти, които не успяват да бъдат реализирани години наред. Това личи и от отчета за изпълнението на миналогодишната инвестиционна програма, който също беше гласуван от местния парламент.
“От заложени 55 млн. лв. за миналата година са изпълнени едва 16 млн. лв., от тях 4 млн. лв. са по проекти, финансирани с европейски средства при заложени 24 млн. лв.”, заяви Красин Каракоцев от групата на “БСП за България, АБВ и Движение 21”. Колегата му Михаил Михалев определи изпълнението на програмата за капиталови разходи за 2022 г. като провал. “Красиво изглежда В. Търново отвисоко на снимките, които ни показвате. Истината е, че хората искат да видят нещо, което реално се прави и подобрява техния живот. Отвисоко и от снимки от дрон, това няма как да стане”, каза още Михаил Михалев.
В крайна сметка отчетът за миналата година беше приет с 24 гласа “за”, 5 против и 7 души гласуваха “въздържал се”.
По отношение на разчетите за приходите и разходите и инвестиционната програма за 2023 г. първото изказване от трибуната бе на Стоян Витанов от БСП. “С 2,1 млн. лв. бюджетът за тази година е по-малък като собствени приходи от миналата година. И има някои цифри, които за мен нямат обяснение. Например, вдигнахме цената на наема на земята, а заложените приходи за тази година са 550 000 лв. При по-нисък наем за 2022 г. сме реализирали 572 000 лв. Защо сега залагаме по-малко пари при увеличаване на наемната цена”, попита Стоян Витанов и уточни, че няма да подкрепи този “квази” бюджет.
“За миналата година имахме амбициозна инвестиционна програма за 55,8 млн. лв. В информация от сайта на Община В. Търново е цитиран кметът, според когото 88 % от парите в нея са осигурени или договорени, а едва 12 на сто са в процедурен процес. Преди малко приехте отчет, според който от тези 55 млн. лв. са усвоени едва 16 млн. лв. Моята теза е, че този отчет, който приехте, е виртуален, тези пари също са виртуални и трябва да сме доста по-обрани във всички обещания”, заяви Елена Чамуркова от “Демократична България – Обединение”. Тя подчерта, че редица обекти от миналата година са включени и в сегашната програма, която също определи като виртуална, предвид това, че все още няма приет държавен бюджет. “Ако бъдат изпълнени поне 10 %, това ще е героизъм в мирно време. Това са или добри намерения, или просто хвърляне на прах в очите на хората”, каза още Елена Чамуркова. След изказванията разчетите за приходите и разходите заедно с инвестиционната програма за тази година бяха приети с 21 гласа “за”, 4 съветници гласуваха против, а с “въздържал се” – 8 души.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново