Община В. Търново обедня с 5 млн. лв. заради COVID-19

Публикувано на пт, 29 май 2020
455 четения

С близо 5 млн. лв. са намалели приходите на Община В. Търново заради кризата с COVID-19. Това стана ясно по време на отчета на кмета инж. Даниел Панов по време на онлайн заседанието на местния парламент за последиците от извънредното положение.
От януари до края на април в местната хазна са събрани малко над 7,2 млн. лв. от местни данъци и такси при планирани за годината приходи от 21,8 млн. лв. Спрямо същия период на м. г. намалението е с 4,2 млн. лв.
Най-голямо е при данъка за недвижимите имоти, от който са събрани 1,9 млн. лв. или с 1,6 млн. лв. по-малко спрямо 2019 г. При данъка от моторни превозни средства са събрани 1,5 млн. лв. или с 844 000 лв. по-малко. От такса битови отпадъци са постъпили 2,5 млн.лв. или с 1,6 млн. лв. по-малко. Една от причините за намалените приходи от местни данъци и такси е удълженият с два месеца срок за плащането им с предвидената отстъпка.
“Данните за изпълнението на приходите към месец април, съпоставени със същия период на м. г., дават само временна картина за отражението на епидемията върху бюджета. Но аз съм оптимист, очакваме невнесените приходи от местните данъци да бъдат платени през второто тримесечие. Винаги сме се водили от принципа да харчим толкова, колкото изкарваме, и следвайки тази политика, Община В. Търново поддържа финансова стабилност”, каза още инж. Даниел Панов. Той определи като положителен сигнал това, че в хазната са постъпили повече пари от данъка от сделки с имущество – над 943 000 лв. или със 100 000 лв. повече спрямо същия период на миналата година.
От наеми от общинско имущество са постъпили близо 543 000 лв. или с 160 000 лв. по-малко. “Това е отражение на мерките, които обявихме в подкрепа на бизнеса и физическите лица с освобождаването им от заплащане на наеми за ползване на общински обекти, терени и др. Срокът за заплащането им беше удължен до 31 август”, каза още кметът.
С около 153 000 лв. са нереализираните приходи от таксите за детските ясли и градини, които по време на извънредното положение останаха затворени. С 12 600 лв. са намалели приходите от услуги и такси за посещение в общинския плувен басейн, 26 000 лв. са несъбраните такси от Младежкия дом. Всички нереализирани приходи, свързани с образованието, младежките дейности и спорта възлизат на 235 000 лв., показват още данните на местната администрация.
Най-засегнатият сектор е туризмът, предвид профила на старата столица. Нерелизираните приходи за периода на извънредното положение са в размер на 235 000 лв. Дирекция “Културен туризъм” в Общината е направила анализ кои събития могат да отпаднат или да бъдат редуцирани. “Лично аз съм против това събития, които са знакови за В. Търново и са водили голям туристопоток, да бъдат спрени. Затова ще бъдат редуцирани”, уточни кметът. Икономиите от нереализирания културен календар в общината възлизат между 500 000 и 580 000 лв.
В сферата на социалните дейности и здравеопазване приходите са намалели с около 38 000 лв. от таксите за детските ясли. За тези два месеца Общината отчита увеличение на разходите за социални дейности със 79 000 лв. Парите са били насочени към хората от уязвимите групи, за които бяха осигурени патронажни услуги, като пазаруване на храни и стоки от първа необходимост, плащане на битови сметки и др. Те са заплащани с пари на потребителите, но Общината е поела разходите за транспорт.
По време на отчета си градоначалникът заяви, че предстои освобождаване на хората, придобили право на пенсия във всички общински структури.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново