Община В. Търново е отличник в събирането на местните данъци

Публикувано на вт, 10 Сеп. 2019
217 четения

Община В. Търново е отличник в събирането на местните данъци, отчитат от администрацията. От планирания за 2019 г. данък върху недвижимите имоти в размер на 5,4 млн. лв., към 30 юни постъпленията от него в хазната са 4,1 млн. лв. Предприети са действия от администрацията за увеличение на принудително събраните средства, както и задължения от минали години. Продължават и усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се допълнителен ръст в приходите от данъка върху недвижимите имоти в резултат на установено деклариране на повече от едно основно жилище, при които данъкът се дължи в пълен размер за всяко от тях и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
6,5 млн. лв. са планираните постъпления от такса битови отпадъци, като за първото полугодие приходите са 4,830 млн. лв. След прилагането на новата формула за определяне на данъка като приход са заложени 4 млн. лв. За първите 6 месеца в хазната са постъпили 3,043 млн. лв. Най-сериозно промяната се отрази на собствениците на автомобили до 3,5 т., които преди бяха облагани като товарни.
1 442 949 лв. са постъпили от данъка при възмездно придобиване на имущество. Върху него Общината няма пряко влияние и на база историческия подход очакваното изпълнение е в рамките на 3,1 млн. лв.
300 000 лв. се очакват от патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници. До 30 юни като данък върху таксиметровия превоз са платени 112 423 лв., а от туристическия данък очакваният приход е 170 000 лв. Увеличение на постъпленията от него са в резултат на извършваните ежеседмични проверки на служители на Общината и ОД на МВР. Внедрен е нов софтуер, като отчетът към 30 юни е 88 276 лв., показват данните от справката за касовото изпълнение на бюджета на Общината за първите 6 месеца на 2019 г.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново