Община Стражица е най-прозрачната в областта, сочи изследване на ПДИ

Публикувано на чт, 28 апр. 2016
635 четения

За пета година “Програма достъп до информация” измери прозрачността на стотици институции в държавата. В рейтингът на активната прозрачност на областните администрации Велико Търново се нарежда едва на 23 място от 28 позиции. В интернет страницата на институцията няма списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна, нито списъци на разсекретени документи по Закона за защита на класифицираната информация. В сайта на Областната администрация е публикувана стратегията за развитие, но няма програма за изпълнението ѝ. Рубриката за достъп до информация е почти перфектна, приемат се електронни заявления по ЗДОИ и се отговаря на тях. Все още не е публикувана информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор. Предстои публикуване и на публичните регистри, които поддържа администрацията на губернатора.

При общините на най-предна позиция от областта попада Стражица. Миналата година тя беше най-прозрачната община в страната и втора в общата класация след Министерството на отбраната. Сега Стражица слиза на 9 позиция. На 18 място се изкачва Свищов, следва Горна Оряховица на 29 позиция в рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление.

Велико Търново е на 83 място. В интернет страницата на Общината продължава да я няма задължителната от години информация с нормативната база, която определя с какво се занимава институцията, няма устройствен правилник, не са представени функциите на Общината. Положителната страна, е че са публикувани общинските наредби, заповеди на кмета, както и услугите, които институцията предлага, публикувани са и решенията на ОбС. Няма списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни. При бюджетната и фанансова прозрачност Община Велико Търново е изпълнила няколко от критериите, но няма отчет за изпълнението на бюджета. Не са публикувани решенията за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и сключени договори, и направените плащания към изпълнителите. Общината приема заявления по ЗДОИ по електронен път, но не поддържа регистри с постъпилите заявления и решенията по тях, а секцията за достъп до информация от години стои проформа.

По-тежко е положението в Павликени (96 място), Златарица (134 място), Лясковец (203 място), Полски Тръмбеш (205 място) и Елена (225 позиция). Изследвани са 265 общини. Най-прозрачна е Сливен, а последна е община Самуил.

В рейтинга на активна прозрачност на териториалните органи в системата на изпълнителната власт с най-добро представяне в националната класация от областта е Регионалната дирекция по горите, заемаща 5 място. РИОСВ е на 53 място, РЗИ е на 56 позиция, Образователният инспекторат е 63-ти, Областна дирекция “Земеделие” заема 82 място, ОДМВР е 112-та от 150 институции.

Фокусът на проучването през 2016 г. са измененията в ЗДОИ от декември м.г. и новите задължения за активно публикуване на информация в интернет, които те въвеждат. В периода от 10 март до 23 април т.г. Програма достъп до информация прегледа и оцени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 г. насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В две нови секции към страницата на проучването, ПДИ публикува за пръв път всички отговори по заявленията, подадени до 565 институции, както и получената информация. Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

Проучването през 2016 г. е в рамките на проект “Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново