Областна администрация-Велико Търново със сертификат за стандарта на услугите, предоставени в публичния сектор

Публикувано на пн, 18 май 2020
120 четения

Областна администрация-Велико Търново получи пресертифициране на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001 : 2000. Интегрираната система за управление е внедрена в администрацията през 2017 г. Същата е продължение на внедрените Система за управление на качеството на 31.05.2005 г. и Система за управление на сигурността на информацията на 03.02.2009 г. Тя ще повиши стандарта на услугите, предоставени в публичния сектор, и ще се достигне до по-висока степен на ефикасност и прозрачност на държавната администрация.
Задачата на тази система е да се осигури съответствие на предлаганите от Областна администрация административни услуги с нарастващите изисквания на държавните и общинските органи, гражданските и юридическите лица на територията на областта, както и повишаване на доверието по между им.
Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 е в съответствие с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт за системи за управление на сигурността на информацията. Сертификатът за съответствие е издаден на 05 май 2020 г. и валидността му, при постоянно поддържане на системата е до 04 май 2023 г.
Сертификацията по ISO 9001:2015 е с обхват: Провеждане на регионална политика за осъществяване на държавно управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Административно обслужване на физически лица и организации.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново