Няма кандидати за изграждането на кръгово кръстовище в центъра на В. Търново

Публикувано на вт, 14 Ян. 2020
2255 четения

Нито един кандидат не се е явил на обявената още през ноември миналата година обществена поръчка за изграждане на кръгово кръстовище и буферен паркинг във В. Търново. Според изготвения проект на Общината за интегриран градски транспорт, кръстовището ще е между улиците “Христо Ботев”, “7-ми юли” и “Цар Т. Светослав”, а обявената стойност е 325 600 лв. без ДДС. Буферният паркинг е предвиден за района на бившето Сержантско училище, а определената сума е в размер на 405 000 лв. без ДДС. Заради липсата на кандидати Общината ще трябва отново да пусне обществена поръчка, което може да забави изпълнението на мащабния проект.
Три са офертите, подадени по обособените позиции за изграждане на информационни табла на спирките на обществения градски транспорт и модернизацията на светофарните уредби на четири кръстовища. Това са фирмите “Мистрал 7” ЕООД, “Етра-ел” ООД и “Водстрой ВТ” АД. Само за автобусните спирки в проекта са заложени над 250 000 лв., а за светофарните устройства – малко над 183 000 лв., но поръчката е прекратена с решение на комисията заради непълни документи или такива, които не са изготвени по указанията на възложителя.
Все още няма избрана фирма и за рехабилитацията на бул. “България”, чиято прогнозна стойност е 1,8 млн. лв. без ДДС. В мотивите си общинската комисия посочва, че са необходими сериозни промени на съществуващата информация в техническата спецификация. В срока за подаване на офертите са постъпили искания за разяснения по документацията за участие и множество въпроси, което налага преразглеждане и коригиране на заложени параметри.
Ремонтът на бул. “България” предстои да бъде направен от ул. “Васил Левски” в района на Съдебната палата и Кооперативния пазар до Западния пътен възел, разделени на три участъка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново