Нулева корупция, справедливо правораздаване и повишаване на доходите са сред приоритетите на „Продължаваме промяната“

Публикувано на нд, 24 окт. 2021
315 четения

Нулева корупция, спиране на течовете на публични средства, справедливо правораздаване, запазване на данъците, повишаване на доходите, качествено образование и работещо здравеопазване. Това са само част от акцентите в програмата на „Продължаваме промяната“ за бъдещото управление на страната. Водещ приоритет е въвеждането на пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички сектори и най-добрите практики за борба с корупцията, която е основна пречка за подобряване стандарта на живот. Повишаването на доходите е свързано с развитие на икономиката и подобряване на бизнес средата, което ще стимулира привличането на български и чужди инвестиции. За насърчаването на инвестициите се залага и на изграждането на индустриални паркове, като приоритет са въгледобивните региони и тези с нисък икономически растеж. Важен акцент е и стимулиране растежа на фирмите чрез облекчаване на административните процедури.
По отношение на дънъчната политика се залага на запазване на налозите, но повишаване на тяхната събираемост.
В сферата на образованието от „Продължаваме промяната“ залагат на качествено образование за всяко дете чрез финансиране на принципа „Парите следват качеството“. Важна част от това е и осъвременяване на учебния материал и атрактивно преподаване, като фокусът е поставен върху създаването на умения за аналитично мислене и практическо приложение на получените знания.
Активен контрол и прекратяване на порочните практики при разходване на парите за здравеопазването е сред приоритетите на „Продължаваме промяната“. Залага се на развитие на детското здравеопазване и осигуряването на бърз достъп (в рамките на 60 минути) до качествени болнични услуги в страната чрез линейки и медицински хеликоптери. Това е от изключително значение особено за хората в по-малките и отдалечени населени места да получат достъп до качествено здравеопазване.
Социалните политики обхващат идеи като определяне на минимални социални стандарти, изграждане на дневни центрове, които да предлагат подходяща среда за хората със специални потребности, подобряване условията на труд за работещите в сферата, включително и чрез адекватно заплащане.
В сферата на инфраструктурата се предвижда изграждане на три тунела през Стара планина, пет моста на река Дунав, както и довършване на магистралите „Хемус“ и „Струма“ и изграждане на магистрала „Черно море“. Осигуряването на условия за целогодишно корабоплаване и обществен транспорт по Дунав също е част от програмата за подобряване на транспортната свързаност.
По отношение на енергетиката формацията на Кирил Петков и Асен Василев ще търси баланс между конкурентната икономика и зелената сделка. Приоритет е постигането на енергийна независимост чрез изграждане на пълен микс от нови мощности (ВЕИ, вкл. геотермални източници, ВЕЦ, ПАВЕЦ и нови технологии) и превръщането на страната в локален център за съхранение на енергия.
Реален контрол върху незаконното строителство и дейности в защитените територии и защитени зони е едно от предложенията в сектор „Околна среда“. За развитие на туризма, важен отрасъл за Велико Търново и региона, е промотиране на България като дестинация, която може да предостави разнообразен и богат туристически пакет от морски, планински, пещерен, културен, кулинарен, винен, селски, исторически, медицински и спа туризъм. Залага се също и на осигуряване на облекчена достъпност на туристи чрез издаването на електронни визи.
Важно място има и сектор земеделие чрез подкрепа на микро, малки и средни земеделски стопанства чрез застраховане и договори за изкупуване на твърди цени, както и субсидии за поливни системи, оранжерии и екологично производство.
Акцент в сферата на съдебната система е преосмисляне на фигурата на главния прокурор чрез конституционни промени. Също така и провеждане на експертен дебат за премахване на концентрацията на надзора за законност от ръцете на главния прокурор, алтернативно за премахване на фигурата на главния прокурор. Не по-малко важна е и реформата на дейността и състава на КПКОНПИ, която да се използва като институция за борба с корупцията, а не като бухалка срещу неудобните, посочват от „Продължаваме промяната“. Цялата програма на формацията е публикувана на сайта https://promeni.bg.

Весела БАЙЧЕВА

сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново