Нараства интересът към закупуването на стаж, месечната вноска вече е 120,78 лв.

Публикувано на ср, 15 Ян. 2020
13155 четения

Увеличава се интересът към закупуване на недостигащ стаж от кандидат-пенсионерите във Великотърновска област, отчитат от Териториалното поделение на НОИ. От тази възможност през 2019 г. са се възползвали 177 души, докато предходната година са били 153-ма. Причината за по-големия интерес е, че все повече хора в предпенсионна възраст имат липсващи години в кариерите си, като най-често прибягват до този вариант в края на годината преди увеличението на месечната вноска. От началото на 2020 г. всеки месец недостигащ стаж струва 120,78 лв. или с близо 10 лв. повече спрямо предходната година, уточнява Петя Йорданова, директор на ТП на НОИ във В. Търново. Увеличението се дължи на това, че минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица вече е 610 лв. Според Кодекса за социално осигуряване именно върху него се изчислява цената на недостигащия стаж за пенсиониране. Размерът на вноската за пенсия остава непроменен и е 19,8 % от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се. Така от 1 януари една година стаж струва 1449,36 лв., а пълните 5 г. излизат 7246,80 лв.
Всеки български гражданин има право да си закупи до 5 г. стаж за пенсиониране. Според КСО се зачита времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или докторантура. За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Без значение е формата на обучение – редовна, задочна, вечерна или др. Важното е това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като “неработеща” майка/осиновителка. Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението или за придобита научна или образователна степен “доктор”.
Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 г. стаж може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват хората, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни условия на труд. Когато лицето е заявило желанието си да “закупи” стаж от ТП на НОИ се преценява точно колко време не му достига, сумата на дължимите осигурителни вноски и редът за внасянето на сумата в Териториалното поделение на НАП. Времето, за което са внесени вноските за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми. Затова не трябва да се купува повече стаж от необходимото, тъй като това няма да доведе до по-голям размер на пенсията, предупреждават експертите.

От 2020 г. се увеличава изискваната възраст
за пенсиониране и осигурителен стаж

За жените увеличението и на възрастта, и на стажа е с по 2 месеца до съответно 61 г. и 6 месеца и 35 г. и 10 месеца трудов стаж. Мъжете занапред ще се пенсионират при навършени 64 г. и 3 месеца, с един месец по-късно от миналата година, а изискването за стаж за тях нараства с 2 месеца до 38 г. и 10 месеца. “За хората, които нямат достатъчно стаж, но имат придобит най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж, независимо дали са мъже или жени, възрастта се увеличава с два месеца или за 2020 г. е 66 г. и 6 месеца. При жените и мъжете, които се пенсионират по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 6, т.е. това са военните, възрастта също се увеличава с два месеца и за тази година е 53 г. и 6 месеца или 27 г. общ осигурителен стаж”, допълва Петя Йорданова.
От 1 януари 2020 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 г. и 6 месеца от жените и 61 г. и 3 месеца от мъжете, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 г. и 8 месеца за жените и 30 г. и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж 25 г. и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете не се променя.
През 2020 г. се запазва максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв. Тъй като максималният размер на пенсията е 40 % от тази сума, съответно няма да бъдe увеличенa през настоящата година. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст до 30 юни т. г. е 219,43 лв., а от 1 юли става 250 лв.
За трета поредна година се запазва дневният размер на обезщетението за безработица – 9 лв. минимален и 74,29 лв. максимален размер. Запазва се и размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. възраст, което остава 380 лв., като целта е майките да бъдат стимулирани да се върнат по-рано на работа.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново