Направиха първа копка по проекта за асфалтиране на улици в кв. „Света гора“

Публикувано на вт, 28 Ное. 2023
989 четения

Със символична първа копка бе даден старт на асфалтирането на няколко улици в кв. „Света гора“ във В. Търново. Дейностите са по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“ чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
На церемонията присъстваха зам.-кметът проф. Георги Камарашев, директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Динко Кечев и Филип Маринов – управител в „Пътни строежи – В. Търново“.
Проектът предвижда цялостно преасфалтиране и обновяване на тротоарната настилка на улиците „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“, „Сливница“, „Климент Охридски“ и ул. „Ксилифорска“, която ще направи връзка с републиканския път III-514 до връзката с път I-5 Русе – В. Търново. Предвижда се също асфалтиране на ул. „Опълченска“ в градската й част. Проектът включва и изграждането на два нови моста“, заяви инж. Динко Кечев.
Към момента се извършват дейностите по подмяна на ВиК мрежата по планираните за ремонт улици, като средствата за тръбите са над 5 млн. лв. и бяха отпуснати от държавата.
Трансграниячият проект включва само асфалтирането на шестте улици. Стойността на проекта е 6 629 687 евро, от които 5 820 847 евро са за община В. Търново, като собственият принос е в размер на 1,9 млн. Евро.
Отделно 6,3 млн лв. са предвидени за двата нови моста, заложени по проекта, които се изграждат със собствени средства, осигурени чрез дългосрочен заем на Общината.
Мостовите съоръжение се очаква да бъдат завършени в началото на следващата година.
Проектът е удължен с една година и приключва на 31 декември 2024 г., уточни инж. Динко Кечев.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново