Намаляват разрешителните за строеж на жилищни сгради

Публикувано на пт, 14 Февр. 2020
1115 четения

Разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях са издали през четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Великотърновска област. Общата им разгъната застроена площ е 10 379 кв.м, посочват от Териториалното статистическо бюро. Администрациите са издали разрешителни за строеж и на 36 други сгради с 11 019 кв.м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с близо 55 %, броят на жилищата в тях – с 18 на сто, а РЗП с 34 %.
При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5 %, а при разгъната застроена площ с близо 35 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 13 %, а при останалите сгради е регистрирано увеличение с 5 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. в областта е започнал строежът на 17 жилищни сгради със 70 жилища в тях и с 10 707 кв. м обща застроена площ и на 21 други сгради с 10 102 кв.м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 37 на сто, а при останалите сгради нараства с 24 на сто. Спрямо същия период на предходната година започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 143 %, докато жилищата в тях бележат спад с 55 на сто. Намалява и застроената площ. Ръст има и при останалите нежилищни сгради със 163 процента, а общата им застроена площ е три пъти повече.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново