Намаляват приходите от продажба на общински имоти

Публикувано на вт, 22 ян. 2019
142 четения

Намаляват приходите от продажба на недвижими имоти в Община В. Търново. Причината е, че старата столица вече не разполага с атрактивни имоти, които да предложи, въпреки раздвижването на имотния пазар през последните години. За 2018 г. са проведени 14 тръжни процедури за продажба на недвижими имоти, като половината от тях са се провалили заради липса на кандидати. Само 6 от търговете са приключили със сключване на договори за продажба. Общо 60 000 лв. са приходите от продажба чрез търг или конкурс на общинско имущество за м.г. Постъпленията от продажба на жилищни имоти са в размер на 53 000 лв.
Общо 1,7 млн. лв. са собствените приходи на Община В. Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. Постъпилите средства от наеми на нежилищни имоти са 580 000 лв., а от жилищните обекти приходите са в размер на 300 000 лв. В сумата са включени постъпленията от наеми на земеделски земи, общинска собственост, привлечени в края на 2017 г. и до 30.11.2018 г. В момента тече процедура по сключване на едногодишни договори за ползване на т.нар. бели петна и полски пътища за стопанската 2018/2019 г. Очакваните приходи от тях са около 250 000 лв.
През 2018 г. Община В. Търново е провела 12 тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони. 68 са търговете и конкурсите за ползване на части от имоти, които са публична общинска собственост.
През 2018 г. са издадени четири заповеди за прекратяване на договори с некоректни наематели и принудително изземане на три общински жилища.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново