Над 67 % от фирмите търсят нов персонал

Публикувано на вт, 11 Сеп. 2018
550 четения

Над 67 % от работодателите ще имат нужда от нови кадри в близката една година. Това показват данните от проучване на Агенцията по заетостта,  проведено сред 2615 работодатели, включително и от Великотърновска област. Междинните резултати показват, че специалисти продължават да се търсят за административни, счетоводни и IT дейности – офис-мениджър, оперативен счетоводител, графичен дизайнер, програмист и др. При кадрите със средна квалификация търсене има на електротехници и машинни техници, машинни оператори, оператори на компютър, монтьори. Голямо търсене има и на  продавач-консултанти, готвачи, сервитьори,  заварчици, строители, шлосери, шивачи. Сред специалистите с висше образование са заявени предимно машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти, педагози, медицински персонал.

Близо 38 % от работодателите търсят в кандидатите способности за адаптиране към промени, за работа в екип и поемане на отговорност, а 18 на сто посочват, че кадрите следва да притежават ключови компетентности за общуване на роден език. Компютърни умения заявяват 182 работодатели (7 %), а чуждоезикови – 3,5 % от анкетираните.

Проучването се провежда за втори път т.г. със съдействието на комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие и с подкрепата на работодателски и синдикални организации. Анкетирането продължава до 17 септември, като работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри от професионални направления или области на висшето и средното образование. Фирмите могат да посочат също търсените  кадри през следващата една година с квалификация по 183 професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по други 38 професии, изискващи предимно висше образование. Анкетираните имат възможност да заявят потребности и от предложените им 23 вида други умения и 8 ключови компетентности.

Анкетирането се провежда оn-line с формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново