Над 428 млн. лв. са инвестирали фирмите в региона в дълготрайни материални активи

Публикувано на пт, 24 Ян. 2020
153 четения

428.1 млн. лв. са извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката във Великотърновска област за 2018 г. Това отчитат от Териториалното статистическо бюро. В сравнение с предходната година ръстът е с над 12 %.
Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор – 133.2 млн. лв., и в сектор “Селско, горско и рибно стопанство” – 104.5 млн. лв. През 2018 г. двата сектора формират 56 % от общия обем разходи за ДМА в областта.
От статистиката отчитат, че за периода няма промяна в структурата на разходите. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции са направени за машини, производствено оборудване и апаратура – над 35 % и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – 30 на сто. В сравнение с предходната година делът на вложените средства за машини и оборудване бележи ръст с 4.1 процентни пункта, а за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 2.7 пункта. Същевременно направените инвестиции за земя намаляват с близо 4 процентни пункта, тези за други разходи – с 2 пункта и за транспортни средства – с 1 процентен пункт.
Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново – 204.9 млн. лв. или 48 % от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с над 14 и 13 на сто.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново