Над 20,8 млн. лева е събрала от данъци и такси Търновската община

Публикувано на пт, 6 Дек. 2019
176 четения

Над 20,8 млн. лв. е събрала Община В. Търново от данъци и такси за 9-месечието на годината. Най-много са постъпленията от такса битови отпадъци – 5,4 млн. лв. при планирани приходи от 6,5 млн. лв. Събраните пари до края на септември от недвижими имоти са 4,7 млн. лв., а до края на годината са предвидени да постъпят общо 5,4 млн. лв. За добрата събираемост са предприети действия за увеличение на принудително събраните средства, както и задължения от минали години. Продължават усилията и по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се допълнителен ръст в приходите от данъка върху недвижимите имоти в резултат на установено деклариране на повече от едно основно жилище, при които данъкът се дължи в пълен размер за всяко от тях и за периода, в който едновременно са декларирани като основни. Постъпленията от данъците върху моторните превозни средства са 3,8 млн.лв. при заложени 4,3 млн. лв.
При данъка за възмездно придобиване на имущество Общината няма пряко влияние, но към момента в хазната са влезли 2,3 млн. лв. при планирани 3,1 млн. лв. Заложеният годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници е в рамките на 300 000 лв. От данъка върху таксиметровия превоз от заложените 200 000 лв. за 9-месечието са платени 158 113 лв. Очакваният приход от туристически данък е 190 000 лв., но в резултат на извършваните ежеседмични проверки на служители на Общината и полицията се очаква увеличение на постъпленията от него. Досега са влезли в бюджета 162 043 лв.
За периода Общината има просрочени задължения в размер на 1 110 009 лв., а просрочените вземания са 328 639 лв.
“В края на 2019 г. Общината е в добро финансово състояние, както и предходната година. От 2011 г. не са вдигани данъците с изключение на измененията в Закона за местните данъци и такси за автомобилите”, посочи кметът инж. Даниел Панов. През 2020 г. не се планира увеличаване на имуществените данъци, местни такси и цени на услуги. Мярката се подкрепя и от бюджетната прогноза, която беше гласувана на заседанието на Общинския съвет. Акцент в данъчната и финансовата политика е увеличаването на събираемостта, разширяване на облагаемата база чрез въвеждане на нови обекти в експлоатация, както и оптимизиране на разходите. Резултатите и анализите показват, че за 8 г. ръстът на местните приходи е с около 40 %.
Относно актуализацията на такса битови отпадъци, която се очаква да влезе в сила от 2021 г. в цялата страна, от НСОРБ настояват увеличението да стане плавно през годините, за да не бъдат натоварени изведнъж гражданите.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново