Над 200 процента ръст в издадени разрешителни за сгради в областта

Публикувано на чт, 11 Авг. 2016
187 четения

През второто тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 36 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 11 997 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 302 кв.м РЗП и на 50 други сгради с 12 623 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50 %, жилищата в тях – с 42,6 на сто, а общата им застроена площ – с 63,8 процента. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, също бележи ръст с 233, 3 %, а разгънатата им застроена площ – със 124,4 %. Това са сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 12,5 %, жилищата в тях – с 31,8 %, а разгънатата им застроена площ – с 22,9 на сто. Същевременно издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 16,7 процента, а разгънатата им застроена площ – с 56,6 на сто.
През второто тримесечие на 2016 г. в областта е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 26 жилища в тях и с 5959 кв.м обща застроена площ и на 18 други сгради с 9 789 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават над седем пъти, броят на жилищата в тях – над пет пъти, а общата им застроена площ – близо девет пъти. Броят на започнатите други сгради също бележи ръст с 260 %, а тяхната РЗП нараства със 108,9 на сто.
В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 3,8 процента, жилищата в тях намаляват с 51,9 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 34,2 %. Намаление се наблюдава и при броя на започнатите други видове сгради с 45,5 %, и при общата им застроена площ – с 36, 3 процента.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново