Над 155 млн. лв. по европейски програми се инвестират в момента в област В. Търново

Публикувано на пт, 24 май 2019
285 четения

Общо 161 проекта, финансирани с европейски средства, са приключили или в момента са в процес на изпълнение в област В. Търново, а общата им стойност е 155 630 597 лв. Това показва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, като в тази сума не влизат средствата по програмата за развитие на селските райони. Данните са към края на февруари, а настоящият програмен период приключва следващата година.
Предприятия, сдружения и институции от региона инвестират защитените средства с цел постигане на икономически растеж и развиване на конкурентоспособност, подобряване на социалния статус на гражданите, създаване на благоприятна и здравословна среда на живот и др.
Най-много като брой са сключените договори по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Те са 60, на обща стойност 79 204 025 лв. По програмата “Развитие на човешките ресурси” сключените договори са 50 за сумата от 12 422 216 лв.
Стойността на 24 проекта по ОП “Региони в растеж” възлиза на общо 55 110 474 лв.
По Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” проектите са шест, за малко над 2,6 млн. лв. Тук не е включен проектът за изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” с обща стойност 13 500 000 лв., който в системата ИСУН е регистриран на надрегионално ниво и в който партньор е НВУ “Васил Левски” заедно с още 8 други организации.
По Програмата за морското дело и рибарство в региона има пет договора за над 4,4 млн. лв. По ОП “Добро управление” във Великотърновска област се изпълняват три проекта за 769 545 лв. По програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. са регистрирани 13 договора за повече от 1 млн. лв.
Отделно от това, по данни от секцията за публичност по подмерките от ПРСР в сайта на ДФЗ, могат да се идентифицират други над 163 одобрени проекта в общините от област В. Търново.
“Европа е най-доброто място за развитие на бизнеса, мястото където България да се превръща във все по-подредена и уютна за живеене държава. Това е мястото, където българските села могат да продължат да се съживят, а градовете да се модернизират, както се случва във В. Търново и региона. Това може да стане обаче само ако България има силна позиция в ЕС, с представители, които знаят как да постигат целите на страната ни”, коментира евродепутатът Ева Майдел, която е четвърта в листата на ГЕРБ с номер 12.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново