Над 1500 зрелостници от областта плащат здравните си осигуровки за юли до 25 август

Публикувано на ср, 10 авг. 2022
131 четения

До 25 август над 1500 абитуриенти от област Велико Търново, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2022 година, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2022 година. Повече от 750 от зрелостниците са от Велико Търново.
Учениците, завършили средното си образование, трябва да се осигуряват сами, докато станат студенти в редовна форма на обучение или започнат работа на трудов договор. За сметка на държавния бюджет са здравноосигурени учениците, навършили 18-годишна възраст, до завършване на средното си образование и студентите – редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст. Периодът, в който те не попадат в нито една от двете категории – “ученици” или “студенти, следва сами да заплащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 28.40 лева на месец.
За целта зрелостниците трябва да подадат декларация Образец № 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция “Приемане на декларация образец № 7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски”, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП.
В декларацията абитуриентите трябва да посочат началната дата, от която започват да се осигуряват за своя сметка, като тази година тя е 1 юли.
Зрелостниците могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП. Допуснати повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез “Здравноосигурителен калкулатор”, който е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново