Над 15 600 подадоха годишна декларация в НАП В. Търново

Публикувано на чт, 21 май 2020
86 четения

Еднолични търговци плащат данък с отстъпка, ако декларират доходите си до 1 юни

15 681 са подадените годишни данъчни декларации за облагане на доходите от началото на данъчната кампания до момента, съобщиха от НАП В. Търново. 11 044 декларации са изпратени онлайн, което е над 70 % от получените в Агенцията формуляри.

За едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, крайният срок за деклариране на доходите е 30 юни 2020 г. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни.
До края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
До 30 юни беше удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от оперvиране на кораби, припомнят още от НАП.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново