На опашката сме по средна работна заплата

Публикувано на пт, 27 Ное. 2020
971 четения

Великотърновска област падна до 17-о място по равнище на работната заплата в сравнение с останалите региони на страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. За сравнение през септември регионът заемаше 15-а позиция. В момента преди област В. Търново се нареждат Ямбол, Търговище и Добрич, а след нас са Кърджали, Монтана и Плевен.
1077 лв. е средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. в областта. За август е била в размер на 1038 лв., а за септември – 1093 лв. Така през третото тримесечие средната месечна работна заплата в областта е 1069 лв. и е с 34 лв. по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 304 лв. по-ниска от средната за страната, която е 1373 лв.
Най-голямо увеличение на средната заплата през третото тримесечие спрямо предходното – с 39 %, е регистрирано в дейността “Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо намаление има във “Финансови и застрахователни дейности” – с 8 %.
През третото тримесечие средната заплата в региона е нараснала с близо 10 на сто спрямо същия период на миналата година. Най-голямо е в “Държавно управление” – с 24 %, и “Култура, спорт и развлечения” – с 23 на сто.
Най-високо средно трудово възнаграждение през третото тримесечие са получили наетите в дейностите “Държавно управление” – 1509 лв., както и “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1499 лв. Най-ниско платени са в “Професионални дейности и научни изследвания ” с 690 лв. и “Административни и спомагателни дейности ” – 741 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13 %, а в частния сектор със 7 %.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с по-малко от един процент спрямо края на юни и са 65 000 души. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите има в дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” с 10 % и “Административни и спомагателни дейности ” с 9 %.
В структурата на наетите лица най-голям е делът на работещите в преработващата промишленост и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 26 и 15 %.
В края на септември наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2000 души или с близо 4 % спрямо същия период на миналата година. В края на третото тримесечие на 2020 г. в частния сектор са работили 67 % от всички наети в област Велико Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново