КЗК даде “зелена светлина” за ремонта на бул. “България”

Публикувано на чт, 22 апр. 2021
1376 четения

Комисията за защита на конкуренцията даде “зелена светлина” за ремонта на бул. “България” във В. Търново, който е част от мащабния проект за интегрирания градски транспорт. Вчера държавният регулатор излезе с решение относно жалбата на един от участниците в процедурата за избор на изпълнител, оставяйки я без уважение.
Обществената поръчка за ремонт на част от транспортната инфраструктура е открита на 17 януари 2020 г., като първата обособена позиция е за рехабилитация на бул. “България”. Прогнозната стойност е за 1,8 млн. лв. без ДДС. Документи подават четири фирми – “Автомагистрали – Черно море”АД, “Пътни строежи – Велико Търново”, “Пътища и Мостове” ЕООД и ДЗЗД “Ахрида билдинг”. За изпълнител е избрана фирма “Пътни строежи – Велико Търново”, а варненското дружество “Пътища и мостове” обжалва решението пред КЗК, тъй като е отстранено от процедурата. От своя страна държавният регулатор образува производство и отменя като незаконосъобразно решението на Община В. Търново за класиране на участниците и определяне на изпълнител, връщайки преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения. Решението е потвърдено и от Върховния административен съд. Така на 18 декември 2020 г. комисията в Общината отново пристъпва към разглеждане на ценовите оферти. Този път те са само три, тъй като ДЗЗД “Ахрида Билдинг”е отстранен от процедурата заради това, че не е потвърден срокът на валидност на подадената преди това оферта.
Фирма “Пътища и мостове” отново е отстранена от процедурата, като мотивите са, че има разминаване между единичните цени по някои от посочените дейности и проверени от комисията единични цени в анализите към ценовото предложение. В заключение комисията посочва, че това води до невъзможност да се установи каква точно е била волята на участника и какви цени предлага.
Отстранено е и дружеството “Автомагистрали – Черно море”, тъй като според комисията представената оферта не отговаря на предварително обявените условия. Относно ценовото предложение на “Пътни строежи – Велико Търново” комисията посочва, че предложените цени са изчислени аритметично вярно и при съобразяване с посочените от комисията условия, а офертата е оценена като икономически най-изгодната по отношение цена/качество. С решение от 5 януари т.г. дружеството е избрано за изпълнител на ремонтните дейности, свързани с преасфалтиране на булеварда. От своя страна “Пътища и мостове” отново обжалва пред КЗК решението на Общината, но жалбата е оставена без уважение. Определението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.
Според проекта на Община Велико Търново за ремонта на бул. “България” е предвидено първо да бъдат подменени водопроводът и канализацията, за което държавата осигури финансиране в размер на 3,9 млн. лв. Очаква се скоро да бъде обявена и обществената поръчка за избор на изпълнител. След подмяната на тръбите предстои целият участък да бъде асфалтиран от “Пътни строежи – Велико Търново”, като избран изпълнител. Според техническите спецификации общата площ, която е предвидена за рехабилитация и реконструкция, е 45 720 кв. м. С реализацията на проекта ще се подобри техническата инфраструктура в тази част на града, както и транспортното обслужване, организацията на движение и пътната безопасност.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново