Кой плаща осигуровките на служителка по майчинство, когато фирмата е прекратила дейността си заради COVID-19?

Публикувано на чт, 21 май 2020
231 четения

В настоящата трудна и несигурна ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, е важно всеки един да бъде наясно с трудовите и гражданските си права и при необходимост да получи възможност за защитата им. “Янтра ДНЕС” ви помога да сте добре информирани по казусите от социален и правен аспект, които ви вълнуват в рубриката ни “Моите права”, която стартира още по време на извънредното положение. Преди дни получихме въпроси на Фейсбук страницата ни от великотърновка, която е по майчинство, относно правата ѝ, след като фирмата, в която работи, е прекратила дейността си заради коронавируса.

Камелия Борисова:
Здравейте, в момента съм в отпуск по майчинство. Предстои фирмата, в която работя, да прекрати дейността си поради невъзможност да я извършва заради мерките за противодействие на епидемията от COVID-19. Нужно ли е в този случай аз да плащам осигуровки (здравни или други)?
След изтичане на едногодишния период на майчинство имам право на още 1 година платен отпуск за отглеждане на дете. Нужно ли е да предприемам някакви действия след изтичане на майчинството, за да мога да отглеждам детето си вкъщи до навършване на 2 години?

Христо Стоев,
собственик на счетоводна кантора
За да се даде конкретен отговор на въпроса, трябва на първо място да се изясни за какъв вид отпуск по майчинство става дума и до какви последици води преустановяването на дейността.
Ако служителката ползва отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ, трудовото ѝ правоотношение може да бъде прекратено само на едно основание – чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ (поради закриване на предприятието).
Ако е налице например прекъсване на отделни дейности, закриване на част от предприятието или престой, този трудов договор не може да бъде законосъобразно прекратен, тъй като закрилата е абсолютна (чл. 333, ал. 6 от КТ).
Едва след изтичането на отпуска поради бременност и раждане трудовото правоотношение може да бъде прекратено на друго основание. Тук майката отново ще ползва предварителна закрила при уволнение, но тя е относителна и по принцип може да се преодолее с разрешение от Инспекцията по труда. При всеки случай на прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието, се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 от КТ. (Следва да се има предвид, че платен годишен отпуск се натрупва и за времето на ползване на отпуски по майчинство, тъй като те се признават за трудов стаж.) Както беше посочено по-горе, в случай че се закрива цялото предприятие, очевидно всички трудови правоотношения трябва да бъдат прекратени.
Отговор на въпроса какво се случва в тази хипотеза с изплащаното от държавното обществено осигуряване обезщетение се съдържа в разпоредбата на чл. 52 от КСО: при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50. Казано с други думи, дори договорът да се прекрати по време на ползването на такъв отпуск, обезщетение пак ще се изплаща до края на 410-дневния период.
В последния случай обаче няма да е възможно получаването на обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Това е така, защото това обезщетение се изплаща “през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст”, а ако трудовото правоотношение междувременно е прекратено, очевидно майката няма да ползва отпуск. Това се отнася до всички видове отпуски, в т.ч. за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и т.н.
Важно е да се уточни дали предприятието временно и краткотрайно ще преустанови дейност във връзка с епидемичния срив, или трайно ще бъде прекратена дейността на същото.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново