Избраха изпълнител за довършване на пустеещия корпус на ДГ “Здравец”

Публикувано на пт, 16 окт. 2020
627 четения

Вече е избран изпълнител за довършване на новия корпус на Детска градина “Здравец”, който от години пустее. Това е фирма “Стима” ООД, която спечели обявената в началото на годината обществена поръчка. Според сключения договор предложената цена от дружеството е в размер на 522 986 лв. без ДДС и е по-ниска от заложената прогнозна стойнoст. Обществената поръчка бе обявена в началото на годината, като в нея бяха включени две обособени позиции – за ремонт на компрометираните покривни елементи на детската градина и за довършване на пустеещия корпус. Историята с новото крило започна през 2008 г., когато беше подписан договор между Община В. Търново и Министерство на отбраната, а самото строителство започва на следващата година. Общината бе преотстъпила на военното министерство терена, за да може да изгради крилото, намиращо се в северозападната част на парцела. Строежът започна бързо и също толкова бързо приключи заради липсата на средства. През 2014 г. Общината си върна собствеността върху недовършената сграда и обяви, че ще довърши изграждането ѝ.
Според изготвения проект се предвижда усвояване на пространството на по-рано проектирания басейн и на второто ниво над него, където се проектират две самостоятелни групи за по 12 деца. Входът за новата част се запазва от юг, също така и топлата връзка към съществуващия физкултурен салон. Междувременно бе прекратена процедурата за ремонт на покрива на детската градина. Преди броени дни Общината обяви нова обществена поръчка, изпращайки покани до три фирми. Това са “ВТ инженеринг” ЕООД, “Мистрал 7” ООД и “Билд – НН” ЕООД. Заложената прогнозна стойност е 192 000 лв. без ДДС. Обхватът на поръчката включва разпокриване и ремонт на компрометираните покривни елементи, без да се засяга конструкцията и покриване с бетонови керемиди и термопанел със съответните елементи за вентилация, снегозадържане и др. Поръчката включва ремонт и на покрива на физкултурния салон, като ще се оформят и монтират 6 броя покривни прозорци. Заложено е също и при ремонта на покрива на салона и кухненския блок да се осигури връзка с покрива и стените на пристройката, която предстои да бъде завършена.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново