Исторически минимум бележи безработицата в региона

Публикувано на нд, 18 юли 2021
259 четения

Равнището на безработица продължи да се понижава и в края на юни в Дирекция „Бюро по труда” – В. Търново са регистрирани 1793 безработни. Те са с 205 по-малко спрямо месец май и с 1478 по-малко от юни 2020 г. Аналогични стойности последно са отчетени през месец юни 2018 г., отчитат от трудовата борса.

Равнището за региона на Дирекция „Бюро по труда” – В. Търново през юни е 3,7 %, при 4,8 на сто за областта и 5,2 % за страната. За община В. Търново е 3 %, за община Елена 8,3 на сто и за община Златарица 17,5 %.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали 274 нови безработни лица. Освен тях, други 20 души от групите на търсещите работа – заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали.

През юни 450 безработни са започнали работа или с 43 повече спрямо предходния месец и с 147 по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Други 16 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място.

Най-много са наетите в добивната и преработваща промишленост – 47 %, хотелиерство и ресторантьорство – 24 на сто, търговия и ремонт на автомобили – близо 10 %. На субсидирани работни места са започнали 96 безработни от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост.

Схемата „Заетост за теб” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 572 лица, като само през юни т. г. са постъпили на работа 72 безработни.

За запазване на заетостта и през юни продължиха да работят антикризисните мерки „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. През юни над 1080 заети лица са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, за компенсиране заетите в принудителен неплатен отпуск заради ковид, е осигурила до края на юни  средства на 1100 работници и служители в над 115 фирми.

От бюрото по труда отчитат нарастване на търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар през юни са 334. Най-голям дял свободни места са заявени в преработващата промишленост (18 %), административни и спомагателни дейности (4 %) и др. Най-търсените си остават местата за сферата на персоналните услуги, монтажници, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; продавачи и др.

Весела БАЙЧЕВА

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново