Искат по-малко документи при регистрация в Бюрото по труда

Публикувано на пн, 7 Ян. 2019
256 четения

От тази година търсещите работа лица ще подават по-малко документи при регистрация в дирекция “Бюро по труда”. Това предвиждат промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Вече отпада изискването при регистрация лицата да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост тази информация ще се получава от Националния осигурителен институт, уточняват от Дирекция “Бюро по труда” – В. Търново.
Промените включват също определяне на нормативни изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови и други организации и институции. Дефинират се и критериите за оценяване на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ.
Чрез промените се цели облекчаването на съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, както и подобряване качеството на програмите за заетост и обучение и оптимизиране работата на комисиите за подбор и оценка на тези програми.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново