Искаме пари от държавата за финансиране на 11 обекта в областта

Публикувано на ср, 30 ян. 2019
215 четения

11 искания на общини от областта за финансиране бяха подкрепени от Постоянната комисия към Областния управител, която има задача да даде становище по тях. Те ще бъдат изпратени за разглеждане от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която окончателно ще се произнесе по тях.
Областната комисия даде положително становище на искането на Община Велико Търново за финансиране на дейностите за възстановяване на общински път Севлиево – В. Търново – “Депо строителни отпадъци – с. Леденик” на стойност 279 568,25 лв. с ДДС и за възстановяване на общински път Севлиево – Велико Търново – “Депо строителни отпадъци – Леденик – Шемшево” за 269 262,15 лв. с ДДС.
Община Велико Търново отправи повторно искане за финансиране на осем обекта. Шест от тях комисията към областния управител е разгледала на свое заседание още на 17 юли м.г. и вече има издадено подкрепително становище, но четири от тях не са получили финансиране, а два обекта са получили само част от исканата сума. Сред проблемните места, за които Великотърновската община иска пари от държавата, е свлачището на ул. “Климент Охридски”до църквата “Св. 40 мъченици”. За укрепването му са необходими 1 297 787 лв. За възстановяване на водосток до новостроящия се мост над Янтра до Шемшево местната администрация иска 202 739 лв. Трябват пари и за възстановяване на общинския път към археологическия комплекс Никополис ад Иструм – Никюп. Искането от Община В. Търново е за 865 852 лв. с ДДС. За възстановяването на стоманобетонния мост над р. Белица на пътя Дебелец – В. Търново през кв. “Чолаковци” на стойност 644 429,56 лв. са отпуснати 320 000 лв. Общината е отправила искане за остатъка от сумата 324 429 лв. Местната власт в старата столица настоява още държавата да отпусне 1 139 702,27 лв. с ДДС за почистване на речното корито на Янтра в района на града. За реконструкция на каменния мост над Белица в Дебелец има искане за още 224 988 лв.
Две от исканията на Община В. Търново вече са разгледани от комисията в областната управа, но те не са получили финансиране от МКВП. Обектите са общински път, който свързва В. Търново с Павликени, и църквата “Св. Архангел Михаил” – кв. “Чолаковци”.
Комисията подкрепи и искането на областния управител за финансиране на брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на Янтра в района на В. Търново на стойност 521 227 лв. с ДДС.
Искането на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов за почистването на река Елийска, с. Долна Липница, на стойност 186 904 лв. с ДДС ще бъде разгледано на следващото заседание на комисията, след съгласуването му със становища от РИОСВ и Басейнова дирекция. Всички искания ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново