Искаме от държавата бившия пионерски лагер във Ветринци

Публикувано на вт, 20 окт. 2020
2448 четения

Община Велико Търново отново ще инициира процедури, за да ѝ бъде прехвърлен безвъзмездно бившият пионерски лагер във Ветринци. Още миналата година кметството заяви намерение да превърне пустеещата сграда в почивна база, като за целта ще се търси европейско финансиране. Преди това обаче е необходимо имотът да бъде прехвърлен като собственост на Общината, тъй като е публична държавна собственост. С решение на Министерския съвет от 20.12.2004 година недвижимият имот е включен в капитала на “Ученически отдих и спорт” ЕАД.
Миналата година Общинският съвет реши да започне подобна процедура по прехвърляне на собствеността, изпращайки решението си в Министерство на образованието и науката чрез областния управител, придружено с всички необходими документи, изисквани от Закона за държавната собственост. Към момента текат действия по изваждане на имота от капитала на “Ученически отдих и спорт” и други съгласувателни процедури. Тъй като това ще отнеме по-продължителен период от време, от Министерство на образованието и науката са изискали актуално решение на Великотърновски общински съвет. В тази връзка предстои предложението да бъде гласувано на редовното заседание на местния парламент в края на месеца.
Бившият ученически лагер във Ветринци е построен през 50-те години на миналия век. Според акта за публична държавна собственост от 1997 г. имотът представлява детска почивна база – застроен парцел с площ от 4870 кв.м заедно с построените в него 4 основни и 5 допълващи сгради. От години бившият детски лагер пустее, а държавата не е отпуснала нито лев за ремонт или поддръжка на базата. Жителите на Ветринци неведнъж са поставяли въпроса на дневен ред пред местните управници, настоявайки да се вземат спешни мерки за рушащата се сграда.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново