Гласуваха актуализация на Регионалния генерален план на ВиК

Публикувано на вт, 13 Авг. 2019
331 четения

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – Велико Търново, се проведе днес в Областна администрация. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и Цветомир Атанасов – главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.

Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – Велико Търново за 2020 г. да бъде 25 000 лева.

Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци – ООД”, са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново – 22,30 %, Община Горна Оряховица – 11,74 %, Община Елена – 2,37 %, Община Златарица – 1,00 %, Община Лясковец – 3,37 %, Община Павликени – 6,00 %, Община Полски Тръмбеш 3,63 %, Община Свищов – 10,57 %, Община Стражица – 3,20 % и Община Сухиндол – 0,64 %.

По време на заседанието бе прието решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД – Велико Търново, след изготвяне на Регионално прединвестиционно проучване по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново