Два заема за над 6 млн. лв. тегли Община Велико Търново

Публикувано на пн, 26 юли 2021
3169 четения

Два нови дългосрочни заема предстои да поеме Община В. Търново, чийто общ размер възлиза на 6 091 142 лв. Това стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе в петък, но за съжаление без интерес от страна на гражданите въпреки предварителното обявяване на срещата. Заемите са във връзка с изпълнението на най-мащабния проект, реализиран досега от администрацията – “Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище”, който предвижда изграждането на Експозиционен център и облагородяване на района около сградата. Това е и най-големият заем досега на Община В. Търново, като средствата ще са от “Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент “Фонд за градско развитие за Северна България” (ФГР Север), част от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 и от “Банка ДСК” АД.
Първият кредит е в размер на 2 864 000 лв. и е за първата фаза на изграждане на Експозиционния център, който ще се реализира по приоритет “Културна инфраструктура”. Сградата ще се намира между Корпус 5 на ВТУ и Областна администрация. Община В. Търново е одобрена за финансиране по ОП “Региони в растеж”, като стойността на проекта е в размер на 9 992 535 лв. с включен невъзстановим ДДС. От тях безвъзмездната финансова помощ е 7 036 880 лв., а останалите средства – 2 864 000 лв., ще бъдат осигурени от заема, а 91 655 лв. ще са собствени бюджетни средства. “Срокът за погасяване предлагаме да бъде до 144 месеца или 12 г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с 30 месеца гратисен период. Източниците за погасяване ще са собствени бюджетни средства”, обясни Снежана Данева-Иванова, зам.-кмет на Община В. Търново.
Вторият заем е свързан с изграждането на паркинг и прилежащите пространства към Експозиционния център, като стойността на този проект възлиза на 3 386 808 лв. без ДДС. Тези подобни разходи са недопустими по програмата, тъй като са по приоритет “Градска среда” и оперативната програма не ги финансира. За това се налага Общината да изтегли заем в размер на 3 227 142 лв., също от “Регионален фонд за градско развитие” АД и “Банка ДСК” АД. Дългът отново е за 12 г. с 30 месеца гратисен период, а погасяването на главницата ще е със собствени бюджетни средства.
Очаква се изграждането на Експозиционния център да стартира до края на годината или в началото на следващата, като това зависи от съгласувателните процедури с редица институции и обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнител, уточни арх. Лора Бъчварова, главен експерт “Устройствено планиране” в Общината. Целта на проекта е центърът да обслужва деловия и конгресния туризъм, в допълнение на всички други туристически възможности на старата столица.
Автор на проекта за Експозиционния център е италианският архитект Клаудио Нарди, който беше избран след провежането на международен конкурс. Разработката е разделена на две части – подземна, в която са съсредоточени заложените по проекта паркоместа, а втората включва сградата на Експозиционния център и околните пространства около нея. “Централният вход на сградата ще е от запад. На партерно ниво ще са разположени всички обслужващи помещения, ще има офиси, книжарница и др. Над партерното ниво е експозиционната зала, която ще е за 1200 души. Тя може да бъде сепарирана и на 6 по-малки зали чрез подвижни преградни стени”, обясни арх. Бъчварова. На последното ниво е “черешката на тортата”, където ще е ситуирана голяма панорамна тераса, достъпна за всички граждани.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново